Ochrana osobních údajů


Petr Sikora, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, se sídlem: Jablunkov 838, 739 91, Jablunkov, IČ 87500116 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • adresu/sídlo

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese sicafe@sicafe.cz.


Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.


Na e-mailovou adresu mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení za účelem přímého marketingu, která budou obsahovat zejména informace o speciálních akcích, slevách, či zajímavých novinkách. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti. Zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu lze kdykoliv odmítnout – například proklikem na odhlašovací odkaz v obchodním sdělení, nebo zasláním e-mailové zprávy.


Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

 • Společnostem vydávajícím platební karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy.
 • Přepravcům za účelem dodání Vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy.
 • Dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám, zapojeným do zpracování dat.
 • Třetím stranám, např. právním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s Vámi.
 • Veřejným orgánům (např. policie).

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetích zemí mimo EU.


Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.sicafe.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies. Jsou to malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči. Více informací o souborech cookies můžete nalézt např. na tomto odkazu. Soubory cookies využíváme např. pro:

 • Pro správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji objednávku.
 • Pro zapamatování Vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat.
 • Co nejlepší přizpůsobení našich stránek Vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, Vašem pohybu po stránkách a využitých funkcích.

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy. Některé typy souborů cookies mohou být nezbytné k bezchybnému fungování internetového obchodu.


Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.